yritysraitti.net

Internetin lyhyt historia

Posted by: rnn.yqe. | Category: Uncategorized | Comments Off on Wi-Fi

Wi-Fi tarkoittaa käytännössä samaa asiaa kuin WLAN, eli langatonta lähiverkkoa. Wi-Fi -nimitys on uudempi, ja sitä käytetään enemmän kaupallisissa tarkoituksissa, kun taas teknisesti ottaen WLAN (engl. Wireless Local Area Network) on edelleen pätevä termi.

Wi-Fi-verkon toiminta on siis langatonta, ja sen avulla tietokoneet ja muut verkkolaitteet voivat olla yhteydessä toisiinsa ilman kaapeleita. Wi-Fin kautta käytetään yleensä lähinnä internet-palveluja, jolloin tietokoneet, älypuhelimet ja muut laitteet muodostavat langattoman yhteyden WLAN-tukiasemaan, joka puolestaan on yhteydessä internetiin esim. ADSL-kaapeliyhteyden kautta.

Wi-Fi on siis WLAN-verkon uudempi nimitys, ja sen otti käyttöön ensimmäisenä Wi-Fi Alliance, jonka tavaramerkki se myös on. Wi-Fi-logoa käytetään nykyään yleisesti osoittamaan ihmisille, että jossakin paikassa on käytettävissä (julkinen ja vapaa) WLAN-verkko. Yleisiä paikkoja, joissa Wi-Fi-mahdollisuutta mainostetaan, ovat esimerkiksi erilaiset kahvilat, ravintolat sekä julkiset tilat ja palvelut, kuten kirjastot, lentokentät, rautatieasemat, virastot ja niin edelleen. Nykyään Wi-Fi-yhteys löytyy myös lukuisista linja-autoista, junista ja jopa lentokoneista.

Suomessa julkiset Wi-Fi-palvelut eivät ole niin yleisiä kuin monissa muissa maissa. Tämä johtuu ehkä siitä, että Suomessa on jo pitkään ollut lähes koko maan kattava 3G -puhelinverkko (jota laajennetaan juuri 4G-tasolle), jonka kautta pystyy myös käyttämään internet-palveluja tyydyttävällä nopeudella.

Wi-Fi on hyvin suosittu tapa käyttää internetiä niin kotona kuin julkisissa paikoissakin, ja käytön yhteydessä ei ehkä tule ajatelleeksikaan, että verkon langattomuus on melko näennäistä: ainoasta päätelaitteesta WLAN-modeemiin saakka. Joka tapauksessa se on helpottanut huomattavasti internetin mobiilikäyttöä ja tehnyt siitä paljon mukavampaa.