yritysraitti.net

Internetin lyhyt historia

Posted by: Roberto Ferry II | Category: Blogi | Comments Off on Toimivan verkkosivun periaatteet

Verkkosivu (josta käytetään usein myös nimitystä www-sivu, web-sivu tai kotisivu), on nykyään kenties yleisin tapa jakaa tietoa esimerkiksi yrityksestä tai organisaatiosta. Siitä on tullut merkittävä media perinteisten sanomalehtien, radion ja television rinnalle, ja monin paikoin se on jopa kirinyt niiden ohi. Verkkosivun eräs huomattava etu (mm. pienten kustannusten lisäksi) on myös sen välitön interaktiivisuus: käyttäjiltä voidaan kerätä tietoa, vastauksia erilaisiin kyselyihin ja myös suoria tilauksia verkkokauppapalvelun avulla.Verkkosivun toteuttamisessa pitää kuitenkin ottaa huomioon monia asioita. Eräs tärkeimpiä tekijöitä sivun helppokäyttöisyys ja selkeys. Nämä asiat mielletään usein tärkeämmiksi kuin esim. sivun tyylikäs ulkoasu tai monipuolinen videoiden ja muiden mediapalvelujen käyttö. Sivun loogisuus onkin ensiarvoisen tärkeää, ja se tulee huomioida jo suunnitteluvaiheessa. Eräs nyrkkisääntö on se, että käyttäjälle ei pidä tarjota liian suurta valintojen määrää, vaan on parempi rajoittaa esim. päävalikon valinnat viiteen. Mikäli sivusto on erityisen laaja, niin valikot voi järjestää eräänlaiseksi puurakenteeksi.On olemassa myös monia vakiintuneita käytäntöjä, joita ei ole mitään syytä jättää noudattamatta. Esimerkkejä näistä ovat mm. tiettyjen linkkien, kuten kielen, fonttikoon, oman tilin hallinnan ja asiakaspalvelulinkin sijoittaminen selkeään paikkaan, joka on usein sivun oikea ylälaita. Ne ovat tavallaan sivun sisällöstä irrallisia meta-linkkejä, jotka ovat aina samassa paikassa. Omalle tilille kirjautuminen ja ulos-kirjautuminen noudattaa myös usein vakiintunutta käytäntöä. Itse sivun päävalikosta tulisi puolestaan aina löytyä tiedot sivun ylläpitäjästä, esimerkiksi ”About us” tai ”Tietoa meistä” -tyylisesti. Mikäli sivuston on tarkoitus palvella asiakkaita sähköisesti (esim. verkkokauppa, pelipalvelu) tulee sieltä ehdottomasti myös löytyä yhteystiedot sekä taustatietoa sivun ylläpitäjästä.