yritysraitti.net

Internetin lyhyt historia

Posted by: Roberto Ferry II | Category: Blogi | Comments Off on Mitä vaaditaan tasokkaalta nettisivustolta?

Nettisivustot kehittyvät joka vuosi parempaan ja käyttäjäystävällisempään suuntaan. Kömpelöt, hitaat ja ulkoasultaan ankeat nettisivut alkavat olla taakse jäänyttä elämää.

Se toimii kaikilla laitteilla

Älypuhelinten ja tablettien aikakaudella sivuston on oltava ennen kaikkea responsiivinen eli erikokoisiin laitteisiin ja näyttöihin skaalautuva. Käytännössä tämä tarkoittaa myös sitä, että nykyaikaisella nettisivulla edetään yhä enemmän selaamalla kuin klikkaamalla. Hyvätasoinen nettisivusto on mobiiliystävällisyyden lisäksi miellyttävä selata, selkeä navigoida ja kaikin puolin helppokäyttöinen selaajalleen sekä tietenkin ulkoasultaan tyylikkäästi toteutettu.

Sen selaaminen on yksinkertaista

Tyylillisesti parhailla sivustoilla suositaan yksinkertaisen tyylikkäitä ja selkeitä ulkoasuja. Yksinkertaisuudella pyritään kiinnittämään huomio olennaisiin asioihin, eli itse asiasisältöön. Erilaisista tehosteista ja huomiota hajottavasta pikkusälästä on alettu hiljalleen luopumaan. Yksinkertaisuus myös nopeuttaa sivuston latautumista eri laitteissa.Vallitsevia nettisivusuunnittelun trendejä noudattaa muun muassa PokerStars: Tällä nettipokeriin erikoistuneella sivustolla liikutaan eri aihepiireihin selaamalla sivua alaspäin ja klikkausten määrää on minimoitu, jolloin pitkiä polkuja ei tarvitse tehdä tietoa etsiessään. Sivusto on tasapainoisen konstailematon ja ulkoasultaan sivu noudattaa niinikään tämän hetken trendivärivalintoja hillityssä musta-valko-harmaa-painotteisuudessaan.Yhtenä parhaista responsiivisista sivustoista pidetään Starbucks -kahvilaketjun nettisivuja. Ne ovat saaneet kiitosta helposta ja miellyttävästä navigoinnista mobiililaitteilla selattaessa. Sivusto myös palvelee ja ohjaa käyttäjää esimerkiksi löytämään itselleen mieluisimman kahvipapulajikkeen. Kaikki tuotteet on esitelty sivuilla hyvin ja tarvittavat tiedot on nopeasti löydettävissä.

Se huomioi kohdeyleisönsä

Se, mihin tarkoitukseen nettisivusto luodaan, vaikuttaa keskeisesti siihen, mihin elementteihin panostetaan. Myyntiä edistävä sivu tarjoaa usein jotakin palvelua sivulla kävijälle, ehkä ilmaista e-tuotetta tai sähköpostikirjettä sähköpostiosoitetta vastaan. Tai voi olla, että yrityksen asiakaspalvelija ottaa yhteyttä chat-toiminnon kautta. Asiakaspalveluun panostavat yritykset yleensä rakentavat sivuilleen chat-palvelun.Houkuttelevaa, asiakkaan tarpeisiin ja tunteisiin vetoavaa brändiä rakentavat yritykset panostavat puolestaan sivuston visuaalisuuteen, pyrkien herättämään sivustolla kävijässä vahvasti myönteisen mielikuvan ja tarpeen tuotteelle tai palvelulle. Puhtaaseen asiasisältöön panostavat tietosivustot ja blogit taas karsivat ylimääräisistä toiminnoista ja visuaalisista ärsykkeistä, panostaen siihen tärkeimpään, eli laadukkaaseen sisältöön ja tietoon, joka on mahdollisimman helposti omaksuttavassa muodossa aseteltu sivuille.Toki sivuston luonne ja sisältö määrittävät myös jossain määrin tyyli- ja ulkoasuvalintoja. Brändistä riippuen sivuston eräänä tehtävänä on lähes aina rakentaa mielikuvaa yrityksestä, tuotteesta tai toimijasta. Siitä näkökulmasta käsin käyttökokemus ja tunteet, joita sivujen käyttäminen selaajassa nostaa esiin, ovat tärkeässä roolissa. Miellyttävä ja sujuva käyttökokemus johtaa yleensä positiivisten mielleyhtymien syntymiseen nettisivuston ylläpitävää tahoa tai tuotemerkkiä kohtaan. Tällä voi olla hyvinkin paljon merkitystä tuotteen myynnille ja yrityksen arvostukselle.TurningArt on taidetta koteihin, yrityksiin ja julkisiin tiloihin myyvä yritys. Yrityksen nettisivut ovat esimerkki myyvästä ja miellyttävästä suunnittelusta. Sivusto ohjaa ja palvelee asiakasta askel askeleelta houkuttelevalla tavalla sisustamaan kotiaan tai konttoriaan taiteella. Taulujen valikointiprosessi ja tilaaminen on toteutettu asiakasystävällisyyttä ja helppoutta ajatellen. Sivut ovat teknisesti taitavasti toteutetut lukuisine vuorovaikutteisine elementteineen, ja samalla ne on myös hivelevät hillitysti käyttäjän silmiä.

Sen tieto on organisoitua

Verkkosivuston sisällön organisointi mahdollisimman loogisella ja helpolla tavalla lisää merkittävästi käyttäjäystävällisyyttä. Suunnittelussa pitää lähteä siitä, mitä ja millä logiikalla asiakas todennäköisemmin etsii, ennemmin kuin yrityksen tai toimijan oman logiikan näkökulmasta. Mitä vähemmällä klikkailulla selvitään, sen parempi. Teknisen toteutuksen näkökulmasta esimerkiksi kiinteä jatkuvasti näkyvä navigaatiopalkki sivun ylä- tai vasemmassa laidassa helpottaa valikon käyttöä ja tiedon etsintää sekä siten parantaa selaamiskokemusta.Sosiaalisen median ikonit sivustolla kuin sivustolla ovat nykyään lähes välttämättömyyksiä tykkäämistä, jakamista ja kommentointia varten. On tärkeää, että varsinainen nettisivusto toimii pysyväisluonteisempana ankkurina yrityksen sosiaalisen median sivustoille, siellä nopeasti muuttuville ja ajassa eläville keskusteluille ja tiedotukselle. Parhaimmillaan varsinainen nettisivusto ja sosiaalisen median sivut toimivat hyvässä synkassa keskenään. Usein ne on vieläpä automatisoitu niin, että päivitys jollekin sivulle tulee automaattisesti muillekin saman toimijan sivuille näkyviin.Tasokkaasti toteutetun nettisivuston asettelussa tasapaino, tilankäyttö ja sopiva väljyys edustavat käyttäjäystävällisyyttä. Maaiman suurimpiin musiikinkuuntelu ja -latauspalveluihin kuuluvan yhdysvaltalaisen Rdio:n sivustoa pidetään mainiona esimerkkinä tilankäytöstä ja asettelusta nettisivusuunnittelussa. Liian paljon tavaraa tai suuria tekstimassoja pienellä fontilla samalla sivulle tekee sivusta tukkoisen ja raskaan lukea. Valkoista tyhjää tilaa tarvitaan luomaan keveyttä ja ohjaamaan huomiota varsinaiseen asiaan. Rakenteen keveys ja olennaiseen keskittyminen ovat tärkeitä ja ehkäisevät sivustolla vierailevan infoähkyä.