yritysraitti.net

Internetin lyhyt historia

Posted by: Roberto Ferry II | Category: Uncategorized | Comments Off on Internet-teknologiat

Pyörän keksiminen mullisti varhaiskulttuurin kehityksen. Paperikääröt toivat mukanaan korkeakulttuurin aamunkoiton. Renessanssi herätti ihmisten tiedonhalun. Teollinen vallankumous loi kapitalismin ja samalla paransi (ja parantaa yhä) ihmisten elämänlaatua. Viimeisin niin sanottu vallankumous on internet, joka vapauttaa ihmiset monella eri tavalla toteuttamaan omia unelmiaan.Kuinkahan suuri prosentti internetin käyttäjistä edes ymmärtää, kuinka tämä ihmeellinen ja maaginen ulottuvuus oikeastaan toimii? Hurjimmat fantasiat rakentuvat Matrix-pohjaisiin tiedefilosofisiin olettamuksiin, mutta todellisuudessa internet-teknologia toimii vain ja ainoastaan matemaattisen logiikan kautta. Käytännössä internet integroi paikallisia tietoverkkoja yhdeksi kokonaisuudeksi, joka on avoin kaikille (paitsi Pohjois-Korealle).

Peruskäsitteet

Asiasta keskusteleminen vaatii yleensä tiettyjen termien tuntemusta. Esimerkiksi modeemi ja reititin ovat varmasti kaikille suhteellisen tuttuja käsitteitä, kuin myös ISP eli Internet Service Provider. Domain eli verkkotunnus on internetin peruspilari. DNS toimii teoriassa samalla tavalla kuin puhelinluettelo, jakaen tietopaketteja ja antamalla niille numeroidut nimet, jotka kääntyvät ihmisille nettiosoitteiksi.Verkkopalvelu on itse internet, missä käyttäjät pääsevät käsiksi jaettuun tietoon ja voivat myös itse jakaa ja ladata dataa muiden käytettäväksi. Käyttäjät voivat myös perustaa oman sivuston omia intressejään varten. Reititin on laite, joka kuljettaa dataa paikasta A paikkaan B – tiedon ns. polku päätetään reitittimen avulla autonomisesti yhdistämällä tietoverkot.Protokollan avulla tietoverkon dataliikenne ymmärtää tiedonsiirron säännöt. TCP eli Transmission Control Protocol tarkoittaa tietoliikenneprotokollaa, jonka avulla määritetään yhteyksiä yksityisten tietokoneiden välillä. TCP:n avulla yksityiset tietokoneet voivat kommunikoida keskenään tavujonojen avulla. HTTP eli suomeksi hypertekstin siirtoprotokolla, joka on lähes identtinen TCP:n kanssa, luo yhteyden esimerkiksi yksityisen tietokoneen ja selaimen välillä. FTP on myös samanlainen järjestelmä, joka luo yhteyden kahden tietokoneen välille asiakas-palvelin-metodin mukaisesti.

Niin monimutkaista, mutta loogista

Kaikki termit ja käsitteet, jotka liittyvät tavalla tai toisella verkkomaailman arkeen, sekoittavat monen arkipäiväisen pään. Todellisuudessa internet toimii kuitenkin hyvin loogisesti, eikä merkittäviä poikkeamia ole, joita ei pystyttäisi loogisesti selittämään tavallisellekin pulliaiselle. Esimerkiksi YouTube-kanavan jaettavat videot, sosiaalisen median sisältö sekä verkkopelaaminen nettikasinoilla perustuvat kaikki yhteen ja samaan periaatteeseen: Tiedon siirto paikasta A paikkaan B tietyillä ”säännöillä”, joiden avulla paketti X löytää vastaanottajan Y paikasta A tai B.Jääkin nähtäväksi, kuinka pitkälle verkkomaailma vie ihmiskunnan tulevaisuudessa. Vaikka Matrix- ja Tron-elokuvat perustuvatkin räikeään fantasiaan, ehkä niiden juonessa piilee viesti ihmiskunnalle: Virtuaalinen ulottuvuus eli verkkomaailma voi olla tulevaisuudessa käsin kosketeltava elementti.